Quê – Sóng – Biển

Quê

Mỗi lần về lại vùng đất cát đó, thả dép, chân trần chạy long nhong. Nắng. Nón che qua một đoạn đường để nhìn thấy biển. Làng chài bé nhỏ, khuất sau lưng. Mỗi năm qua đi. Lại về nơi đó. Mắt chằm chằm ngó vào khoang thuyền của những khuôn mặt đen nhẻm nắng gió. Cá thưa thớt, hiếm hoi. Nghe bà kể: Ông nội thuở xưa ra lái về khoang thuyền đầy cá, tôm. [Read more...]

Did you like this? Share it: