Mưa

Huế
Buổi sáng tháng năm.
5h… Ngóc dậy, ngó đồng hồ. Mái tôn lộp bộp. Gõ từng hạt, từng hạt. Rào rào. A, mưa. Cơn mưa mùa hè. Dịu dàng, mềm mại. Khe khẽ nhúc nhích cái chân. Khều cái quạt. Tắt phụp. Tiếp tục rúc vào chăn. Giấc ngủ thật êm, thật ngon. [Read more...]

Did you like this? Share it: